Convacatoria de Subvencións - CENTRO HISTÓRICO DE LUGO