Verificación electrónica
PORTADA Verificación electrónica
captcha

Mediante este servizo poderá comprobar a validez dun documento con código de verificación electrónica (CVE) emitido polo COATLU. Introduza o código CVE e pulsa en 'Verificar'.


¿Que é o CVE?

O Código de Verificación Electrónica (CVE) é un código alfanumérico que identifica de forma única un documento emitido polo COATLU.

¿Para que serve?

O CVE permite verificar a autenticidade e integridade dun documento impreso en papel mediante o cotexo co documento electrónico orixinal. Para isto, pode introducir o CVE no formulario e obter os datos do documento.

¿Onde localizar o CVE?

O CVE figura na marxe dereita do documento.